طراحی
طراحی سایت طبق اصول سئو و مناسب موتورهای جستجو {Google}

Design : انتخاب قالب سایت یک موضوع سلیقه ای اما در عین حال تخصصی است. اگر تنها بر حسب سلیقه شخصی اقدام به انتخاب قالب نمایید، به احتمال زیاد کمی پس از استفاده از قالب، بسیار زود از انتخاب خود منصرف خواهید شد