رسپانسیو
تشخیص ابعاد صفحه نمایش دستگاه و تنظیم بهترین حالت نمایش برای آن

Responsive : کاربران با هر ابزاری سایت شما را مشاهده کنند از محتوا و ظاهر سایت شما راضی بوده همچنین بصورت کامل از مطالب و ویژگی های سایت شما استفاده می کنند و وبگردی در سایت برای آنها بسار آسان خواهد بود